شکایت برای دریافت دیه فوت در تصادف

 سلام! ببخشید! من تصادف کردم. وسیله نقلیه من ماشین است و طرف مقابل موتورسیکلت! طرف فوت کرده است. کروکی کارشناس 50به50 شرایط بیمه منم کامله ولی موتورسیکلت هیچ مدارکی  ندارد. چه خسارتی از من می گیرند؟

۵۰ درصد دیه توسط شما باید پرداخت شود و اگر این دیه به نرخ امسال پرداخت شود معادل 300 میلیون تومان می باشد که توسط بیمه شخص ثالث خودرو شما پرداخت میگردد و البته فرانشیز هم به شما تعلق می‌گیرد. اما بابت خسارت هایی که شما دیده‌اید و احتمالا خسارت های مالی است اگر موتور سیکلت مقابل بیمه داشته باشد که به نتیجه می‌رسید و اگر نداشته باشد از خود ایشان باید بگیرید که قانونا فوت کرده اند و بر علیه ورثه ایشان باید شکایت کیفری کنید.


جدیدتر قدیمی تر