درخواست ازکارافتادگی به علت خم نشدن مچ دست

 سلام وقت بخیر! دستم محل کار آسیب دید. اداره کار ۱۰۰ درصد مقصر زده اونارو.الان واسم دیه اومده ۱۴ درصد.تو نامه پزشکی قانونی نقص عضو زده می توانم از کار افتادگی بگیرم؟  مچ دست راستم خم نمیشه !  سنگ فرز پشت دست راست از قسمت مچ گرفت.۱۰ تا تاندون بخیه خورد.الان دستم مشت میشه ولی مچ دستم بالا  و پایین نمیشه ! آیا از کار افتادگی میدهد؟ در ضمن آیا نیازی به وکیل هست که برایم انجام دهید؟ 

ابتدا نام و نام خانوادگی تان را برای ما بنویسید و بگویید برای کدام شهر هستید؟ ما می توانیم وکالت شما را انجام دهیم. در این زمینه تخصص داریم. هزینه ما ده میلیون تومان می‌شود که در پایان کار میگیریم. ابتدا قرارداد می بندیم  و پس از موفق شدن پولمان را می‌گیریم. اگر به نتیجه نرسیدیم که بعید می دانم مبلغی نمیگیریم. شما با این مشکل از کار افتاده کلی نمی شوید ولی می توانید به احتمال بسیار زیاد غرامت نقص عضو بگرید و ممکن است از کارافتادگی جزئی هم شوید که بستگی به میزان آسیب بدن تان دارد. ولی از کار افتادگی کلی نمی‌شوید چون طبق کتابچه از کار افتادگی،  این مورد از موارد از کار افتادگی کلی نیست.


جدیدتر قدیمی تر