شکایت از فروشگاه کوروش بابت سنوات

 با سلام ! نزدیک به دوسال است که به عنوان سفیر (تحویل مرسولات سوپرمارکتی)در فروشگاه کوروش کار میکنم. ۱۱ماه مستقیم در استخدام کوروش بودیم ولی باما تسویه کردند وبه شرکت کالارسان هستی پارسل انتقال دادند (۱۱ماه با هستی همکاری دارم) که زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری گلرنگ است.به سختی با شماره ای از شرکت هستی پیدا کردم و پیگیر سنوات شدم  گفتند که سنوات به شما تعلق نمی گیرد چون مدیر عامل شما عوض شده است.آیا چنین چیزی ممکن است یا قانون چنین بند و تبصره ای دارد. در مورد حقوق هیچ چیزی مشخص نیست . فیش حقوقی به ما نمیدهند. چندین بار پیگیری کردم ولی هر بار به نحوی شانه خالی کردند. لطفا راهنمایی کنید پدر دوتا بچم  دستم به هیچ جا بند نیست؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم برای هر کسی کار کرده باشید همان فرد یا کارفرما باید سنوات شما را پرداخت کرده باشد. بنابراین تا زمانی که در استخدام کوروش بودید باید شرکت کوروش سنوات شما را پرداخت کند و بعد شرکت کالارسان هستی سنوات شما را پرداخت کند. اگر هم پرداخت نمی کنند می توانید به اداره کار شکایت کنید. آن موردی که گفتند چون کارفرمایش ما عوض شده است سنوات تعلق نمی گیرد حرف منطقی نیست و اشتباه است .


جدیدتر قدیمی تر