آیا طول درمان بر روی دیه تاثیر دارد؟

 با سلام! ببخشید بنده سال گذشته برج ۷ تصادف کردم و کشکک زانویم خرد شد و ترقوه هم زده بیرون و پیشانیم هم چند تا خط افتاد و جاش هنوز هست و آرنج دست چپم هم جزئی شکست و تا حالا چند بار زانوم رو به خاطر عفونت عمل کردم و در حال حاضر تا برج ۷ امسال یعنی ۱۴۰۱/۷هم طول درمان دارم. میخواستم بدانم آیا طول درمان بر روی دیه هم تاثیر دارد و دیه بنده چقدر میشه؟  ممنونم؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که طول درمان بر روی دیه تاثیری ندارد.  حدود هشت درصدی به شما تعلق میگیرد معادل ۴۸ میلیون تومان.


جدیدتر قدیمی تر