مقصر تصادف در هنگام دور زدن در دوربرگردان

 با سلام وعرض خسته نباشید! میتونم از شما درخواست کمک کنم ؟ من چند شب گذشته در حال عبور در مسیر خود بودم و قصد از دوربرگردان استفاده کرده و در جهت اصلی به مسیر ادامه دهم. از باند مقابل خودروی پراید به دلیل عدم کنترل ماشین و انحراف به چپ به سمت خودروی من در حرکت بود و من هم با کمی انحراف به سمت راست در مسیر اصلی قرار گرفتم ولی راننده پراید به جداکننده لاین جاده برخورد کرد و سپر عقب با درب پشت سر راننده برخورد کرده و باعث خسارت شده است. لطفا راهنمایی بفرمایید چه کسی مقصر میباشد؟ لازم به ذکر است که من هیچ گونه گردش به چپ نداشتم؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که دقیقا نمی توان نظر داد و حتما باید کروکی باشد.اگر شما کاملاً ماشین را صاف کرده باشید و از پشت با شما تصادف شده باشد مقصر خودروی پشتی است وگرنه اگر هنوز کمی انحراف داشته باشید و کاملا صاف نشده باشید مقصر شما می باشید. به هر حال شما دارید تغییر مسیر می دهید.


جدیدتر قدیمی تر