آیا مستی راننده در پرداخت خسارت راننده تاثیر دارد؟

 با سلام! وقت بخیر! ما یک ماه پیش تصادف کردیم به این صورت که ماشین پارک بود و راننده مست . سرنشین عقب که مست نبود در را باز کرد و موتور به در عقب ماشین خورد. آیا بیمه تعلق میگیرد یا خیر؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بره بیمه تعلق می گیرد چون مسیر راننده ارتباطی به تصادف ما نداشته است.


جدیدتر قدیمی تر