درخواست ازکارافتادگی به علت بیماری دیابت

 با سلام ! یه سوالی داشتم اگه مزاحم نیستم؟! به نظر شما در مورد از کارافتادگی به علت دیابت قند در حال حاضر انسولین استفاده میکنم و دیابت به چشمانم اثر کرده و یکی از گوش سمت راست پاره عفونت کرده و دکترها گفتند هیچ راهی برای خوب شدن نیست. به نظر شما میتوانم ازکارافتادگی استفاده کنم؟

در پاسخ به سوال شما باید بگم که بستگی به سابقه بیمه شما هم دارد. شما مشکل دیابت تان در کمیسیون داخلی مطرح می شود. مشکل چشم که در کمیسیون چشم مطرح می شود و بابت گوش تان نیز ممکن است کمیسیون گوش و حلق و بینی نیز مشکل تان مطرح شود و مجموع این سه کمیسیون می‌تواند باعث از کار افتادگی شود. اما توجه داشته باشید که یکی از فاکتورهای اصلی داشتن حق بیمه مناسب است و اگر سابقه بیمه تتن زیاد نباشد ممکن است نتوانید از کار افتاده کلی بشوید.


جدیدتر قدیمی تر