محاسبه دیه ناتوانی جنسی و عدم کنترل ادرار

 با سلام ! من … هستم. یک سال پیش تصادف کردم. کمرم شکست. مهره های L1  L2  Ĺ3 و دچار ضایعه نخاعی شدم. عدم کنترل ادرار و ناتوانی جنسی چقدر دیه بمن تعلق میگیرد ؟ و اگر شما پرونده من قبول کنید حق الزحمه شما چقدر است؟ زیاندیده تصادف هستم. من تست و آزمایشات پزشکی قانونی برای عدم کنترل ادرار را انجام دادم و جوابش + بود . میتوانم از کار افتادگی بگیرم؟ چند درصد شانس دارم که از کار افتاده بشوم؟ و چند درصد از کار افتادگی بمن تعلق می گیرد؟ ممنون می شوم راهنمایی کنید ؟

بستگی به میزان آسیب تان دارد . معلوم نیست ناتوانی جنسی تان چقدر است و البته عدم کنترل ادرار شما دائمی است یا نه؟  در مورد از کار افتادگی بستگی دارد که چقدر سابقه بیمه داشته باشید. اگر سابقه بیمه تامین اجتماعی تان قابل قبول باشد از کار افتاده می شوید چون به نظر من میزان آسیب تان به ۶۶ درصد می‌رسد.


جدیدتر قدیمی تر