سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

 با سلام ! کارمند راهن هستم ۱۸ سال سابقه سختی کار دارم. اگر یک شرکت دیگه برم که اونم سختی کار داشته باشه جز سابقه سختی کار حساب میشه؟ در ضمن صحت دارد  بیست ساله بازنشست می شویم حقوق ۳۵ روز میگیریم؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که اگر در جای دیگری کار کنید که سختی کار شغل مورد نظر شما از نظر تامین اجتماعی و اداره کار تایید شده باشد سابقه مورد نظر هم جزء سوابق سختی کار محاسبه می‌شود و می‌توانید با ۲۰ سال سابقه بازنشسته بشوید. در تهران وقتی با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوید با ۳۰ سال سابقه حقوق میگیرید نه ۳۵ سال.


جدیدتر قدیمی تر