شرایط سنی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

 با سلام ! قبلا من  در یک شرکت تولیدی کار می‌کردم که سخت وزیان آور خورده و بعد از آن بیمه کشاورزی به مدت یک سال و بعد بیمه معدن کاری که سخت وزیان آور است دارم. آیا باید ۲۵ سال کار کنم برای بازنشستگی یا ۲۰ سال؟ ممنون می شوم  راهنمایم کنید؟ 

با سلام! اگر بیمه کشاورزی تا یک سال یا بیشتر بوده باشد نه ۲۰ ساله نه ۲۵ ساله دیگر نمی توانید بازنشسته شوید بلکه برای هر سال مشاغل سخت و زیان آور یک سال و نیم محاسبه کنید و اگر مجموعه سابقه تان 30 سال شد با ۵۰ سال سن می توانید بازنشسته شوید. توجه داشته باشید که در این حالت باید شرایط سنی ۵۰ سال را داشته باشید.


جدیدتر قدیمی تر