درخواست تحت تکفل قرار دادن همسر در بیمه تامین اجتماعی

 سلام وقت بخیر! بنده می خواهم همسر قبلی را از بیمه تامین اجتماعی ام خارج کنم و همسرم که تازه باهاش ازدواج کردم را تحت پوشش  خود قرار بدم؟

مشکل خاصی ندارد.  به صورت حضوری به شعبه بیمه مراجعه کنید و درخواستتان را به صورت مکتوب ارائه کنید. به قسمت نام نویسی بروید. سریع انجام میشود.


جدیدتر قدیمی تر