وکیل سختی کار

 سلام وقت بخیر! برای سپردن کارهای سختی کار و بازنشستگی باید چیکار کنم؟ ممنون؟

با سلام. اگر می خواهید به ما بسپارید باید ابتدا قرارداد امضاء کنید. البته در پایان هزینه هایمان را می گیریم. البته باید دقیق تر بگویم.


جدیدتر قدیمی تر