دیه بند انگشت قطع شده چقدر می شود؟

 سلام! من در شرکت در دی ماه سال 1400 یک بند انگشت دوم دست راستم رفت زیر دستگاه تبلت پرس و پیوند زدند. تا الان یعنی آذر سال 1401 طول کشید.  شرکت گفت نامه بیمه من اومده بیمه گفته ده میلیون میشه. که فکر کنم خیلی پایین باشه. اعتراض زدم و البته از شرکت شکایت نکردم. بند انگشتم ثابت مانده است. اصل دیه من چقدر میشه؟ آیا بعد از این مدت میتوانم از شرکت شکایت کنم. و اینکه بخوام پیگیر کار من باشید هزینه من چقدر میشه. با تشکر؟ الان بند اول ثابت و تکون نمیخوره. لطفا جواب منو بدید الان نیاز به راهنمایی دارم. سپاس؟!

3.33 درصد دیه دارد معادل 20 میلیون تومان. می توانید شکایت کنید. هزینه ما برای این کار 5 میلیون تومان می شود.


جدیدتر قدیمی تر