اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه

 سلام! وقت شما بخیر! الان من در اداره به عنوان کارشناس مسئول ممیزی اراضی کار میکنم ولی عنوان شغلی را مسئول نگهداری و 

تعمیرات چاهها زدند. به نظرتون مشکلی ایجاد نمیشه؟

برای چه کاری؟ در حالت عادی نه! هر چند بهتر است عنوان شغلی دقیق ذکر شود.


جدیدتر قدیمی تر