مدت زمان استراحت پزشکی برای جراحی

 سلام! من به خاطر دیسک شدید گردن یک ماه استراحت داشتم. الانم جراحی کردم، چه مدت استراحت به من تعلق میگیرد؟ در ضمن کارفرمای من تا برج ۶ بیمه ها را رد کرده است. مشکلی پیش نمی آید؟

تا روز قبل از استراحت پزشکی ارائه شده باید حق بیمه تان پرداخت گردد. دقیق نمی توان گفت. حدود 3 ماه احتمالا


جدیدتر قدیمی تر