بررسی مشاغل سخت و زیان آور کارگر ساده

 با سلام وخسته نباشید! بنده ۶ ساله در شرکتی دولتی به صورت کارگر دائم مشغول هستم. با گروه شغلی یک وکارگرساده! آیا مشمول سختی زیان آور می شوم؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم کارگر ساده مشمول مشاغل سخت و زیان آور نمی شود. البته بخشی نیز که در آن کار می کنید نیز مهم است.


جدیدتر قدیمی تر