درخواست ازکارافتادگی به علت بیماری اسکیزوفرنی

 با سلام‌! من‌ … هستم‌. کسی‌ که‌ در اردیبهشت‌ ماه‌ سوال و درخواست‌ کمک‌ کرده‌ بود‌. اینجانب‌ … بناب‌ متولد‌ ۵۷‌‌ از سن ۱۸ سالگی‌ به‌ علت‌ بیماری اعصاب‌ و روان‌ و پزشکم‌ دکتر خلیلی‌ بود‌. مرا دکتر‌ در بیمارستان‌ رازی‌ تبریز‌ بستری‌ کرد‌. بعد از ترخیص‌ گفت‌ من‌ ازکارافتاده‌ کلی‌هستم‌. برو درخواست‌ ازکارافتادگی‌ بده‌ من  هم‌ به‌ تامین‌ اجتماعی‌ رفتم‌ ولی‌ گفتند‌ بیماری‌ تو‌ قبل‌ از بیمه‌ شدن‌َ‌ شروع‌ شده‌ نمی‌توانی‌ در کمسیون‌ شرکت‌ کنی‌‌ ؟! آیا راه‌ چاره‌ و راه‌ حلی‌ دارد‌ چون‌ که‌‌ من‌ در سال ۹۵‌ در کمیسیون‌ پزشکی‌ شرکت‌ داده‌ شده‌ بودم‌. لطف‌ کنید‌ مرا راهنمایی‌ کنید‌ و جواب‌ پیامم‌ را بنویسید‌؟ با تشکر از لطف‌ شما‌! فراموش‌ کردم‌ بنویسم‌ من‌ مبتلا به‌ بیماری‌ اسکیزوفرنی‌ هستم؟

سابقه بیمه را باید بفرستید تا ببینم. البته شعبه بیمه نمی تواند بگوید شما قبل از بیمه پردازی ازکارافتاده کلی بوده اید و تشخیص این موضوع بر عهده کمیسیون پزشکی است. زمان بستری تان هم مهم است.


جدیدتر قدیمی تر