درخواست بازنشستگی در شغل بهیاری

 بنده ۹سال در بیمارستان کار کردم. بهیار بودم. سال ۹۶ دوبار بیمارستان بستری شدم. بعد از پایان قراردادم دیگه باهام قرارداد نبستند. الان میخواهم پیگیر بازنشستگیم بشوم. لطف کنید یک شماره بدید با شما تماس بگیرم؟

بفرمایید بیمه تان کدام بیمه است؟ چند سال سن دارید. شرایط تان را بگویید تا ببینم می توان کاری کرد یا نه؟


جدیدتر قدیمی تر