در برابر شکایت افت قیمت چه کار کنیم ؟

 سلام 1 ما دوماه پیش با یک پژو ۴۰۵ تصادف کردیم و رفتیم بیمه ۲۵۰۰ خسارت تعیین شد. حالا طرف رفته شکایت کرده واسه افت قیمت و ۹ میلیون افت قیمت میخواهد.  ۳/۵ خسارت و یک میلیون دادرسی ؟

بابت افت قیمت می تواند شکایت کند و قانونی است و بیمه هم نمی دهد. بابت خسارت نمی تواند شکایت کند چون پرداخت خسارت با بیمه شخص ثالث است و قاضی معمولا در این زمینه رای نمی دهد. بابت هزینه دادرسی هم  قاضی معمولا رای می دهد. بهترین کار این است که درخواست قسطی شدن افت قیمت دهید. احتمالا چون صد در صد مقصر بوده اید اینگونه شده است وگرنه اگر درصدی ایشان مقصر بود شما هم می توانستید شکایت افت قیمت را مطرح نمایید.

جدیدتر قدیمی تر