درخواست ازکارافتادگی به علت شکستگی ترقوه

 سلام وقت بخیر ! سوالی داشتم ؟ یه بنده خدا تصادف کردند. ترقوه شکست وعمل شدن که پین گذاری برایشان انجام دادند. آیا می تواند برای از کار افتادگی شرکت کند؟ ممنون می شوم که جوابگو باشید.تشکر؟ 

اگر حادثه ناشی از کار باشد احتمال دارد که غرامت نقص عضو بگیرد . اما اگر حادثه عادی باشد ازکارافتاده کلی نمی شود و فایده ای ندارد.

جدیدتر قدیمی تر