درخواست ازکارافتادگی به علت آسیب شدید عصب پا

 عرض ادب. بنده 17 کمیسیون داشتم و 55 درصد زدن از ناحیه پا آسیب دیدم. جهت اعتراض و راهنمایی و یا انجام قرارداد جهت انجام از طرف شما خواستم هماهنگی لازم انجام شود؟ اینقدر وضع پام بد بود که نزدیک شش ماه فقط بیمارستان بودم. حدود چهارصد میلیون خرج شد. پزشک قانونی هم نزدیک به یک دیه کامل برام زد ولی کامل بهم نخورد چون 25 درصد خودمان را مقصر کردند. حالا هم امیدوار بودیم از کار افتاده بزنند که فعلا نشد. از زانو به پایین هیچ کدام از عصبهای حرکتی فعال نمی باشد و عصب حسی حدود 20 درصد. در اثر شکستگی زانو حرکت آن محدود شده و نه کاملا خم می شود ونه صاف که موقع حرکت به جای 180 درجه حدود 160 درجه صاف میشود. زیر عمل فکر کنم دهمی دچار ایست قلبی شدم و احیا شدم و استخوان فمور هم کج جوش خورده. به علت پاره شدن شریان اصلی مجبور به برداشتن رگ از ران راست شده ان. بازم مورد هست. با این توضیحات امیدی هست؟

با این رای حقوق ازکارافتادگی جزئی می گیرید که بستگی به سابقه تان دارد و معمولا مبلغ کمی است. اعتراض کنید هم به احتمال زیاد همین رای تایید می شود. بهتر است با مدارک کامل به کمیسیون مراجعه کنید و نه برای حادثه بلکه ترکیبی از حادثه و بیماری اقدام نمایید.

جدیدتر قدیمی تر