درخواست ازکارافتادگی به علت نبودن مهره های کمر

 سلام وقت بخیر! من‌ دیسکو‌ پانری‌ کمر‌ و تنگی‌ کانال‌ نخاع‌ و 2 تا مهر‌کمر‌ندارم‌‌. 3 تا‌ دکتر‌ هم‌ کار‌افتاده‌ کردند منو؟! 6 بار‌ هم‌ کمیسیون‌ رفتم‌ نزدیک‌ 600 روز‌ هم‌ استراحت‌ پزشکی‌ گرفتم‌. الان‌ باز‌ دو بار‌ 3 ماه دیگه‌ گرفتم‌ که‌ تایید‌ شده‌ ولی‌‌ کمیسیون ‌پزشکی‌ منو‌ کار‌افتاده‌ نمیکنه‌ ؟! باید‌ چکار کنم‌. ممنون؟! از‌ سال‌ 97 هم‌ بیمه‌ شدم‌ تو‌ شرکت‌ ساختمانی کار‌ میکنم‌.  شغل‌ نگهبانی‌ دارم ؟

سابقه بیمه تان خیلی مهم است. اگر سابقه تان کم باشد خیلی به سختی از کارافتادگی می دهند. می بایست تمامی بیماری های تان را در مراجعه به کمیسیون پزشکی ذکر نمایید. البته آراء قبلی کمیسیون تان را ببینم بهتر می توانم در این زمینه نظر دهم.

جدیدتر قدیمی تر