شکایت بابت رای سخت و زیان آور بیمه شده متوفی به دیوان عدالت اداری

 سلام عذرخواهی میکنم بابت تاخیر در جواب دادن ! پدر بنده در شرکت کارون  کار میکردند. بازخرید کردند و دو سال بعد به سن بازنشستگی رسیدند و بازنشسته شدند .اما آن موقع مشاغل سخت و زیان آور نبود. و کمتر از یکسال بعد از بازنشستگی پدرم قانون مشاغل سخت وزیان آور آمد.  سال ۹۶ -۹۷ دادخواست فرستادیم به دیوان عدالت اداری جهت در نظر گرفتن مشاغل سخت و زیان آور برای پدرم دادخواست علیه شرکت و سازمان تامین اجتماعی بود. خوشبختانه رای گرفتیم. اما سازمان لایحه ای به دادگاه تجدیدنظر دادن  که به نفع سازمان تمام شد. در حالیکه اداره کار مشاغل سخت و زیان آور را برای پدرم تایید کرده بودند. با توجه به تفاسیر فوق اگر به شما وکالت بدیم میتونید برامون رای بگیرید از طریق اعاده دادرسی. یا روشهایی که در تخصص شما است؟ و لازم به ذکر هست که پدربنده سال ۹۸ فوت کردند. من و مادرم و خواهرم و برادرم مستمری پدرم رو دریافت میکنیم. بنابراین میشه بنام خودمون دادخواست بدهیم یا خیر؟ چه پیشنهادی دارید؟

لوایح دفاعیه در تمامی مراحل را بدهید تا بهتر بتوانم نظر دهم.

جدیدتر قدیمی تر