افزایش غیر متعارف حقوق در سال 1402

 سلام ! عنوان شغلی من در تمامی ماه ها تکنسین معدن بوده است. ولی بخاطر راندمان کاری که داشتم پاداش مدیریت دریافت میکردم .

فیش های حقوقی و فایل های واریزی حقوق موجود است که ۲۰ میلیون حقوقم واریز می شده است. با این حال بازم تامین اجتماعی مخالفت میکنه؟ چون حراست شرکت به لیست بیمه نظارت میکنه هر ماه شرکت رو مجبور  میکنه که هر چقدر نیرو حقوق میگیره در همان مبنا بیمه هم براش پرداخت کنند. این نظارت هم بخاطر بازدید رئیس جمهور بود که سال قبل از معادن بازدید کردند و چون کارگر ها به دستمزد بیمه اعتراض داشتند شرکت ها رو مجبور کردند که بیمه رو در مبنای حقوق پرداخت کنند. ازتون خواهش میکنم یه راهکار بدید که زودتر به نتیجه برسم ؟

از خرداد به بعد حقوق تان بیش از حد اضافه شده است. نمی شود که پاداش مدیریت را فقط در این ماه ها گرفته باشید. یعنی تامین اجتماعی قبول نمی کند و این مبلغ را قطعا کم می کند . تنها راه شکایت به دیوان عدالت اداری است که آن هم 50 50 است. به نظرم فعلا از امور مالی شرکت نامه ای برای تامین اجتماعی بگیرید که علت افزایش حقوق شما را به صورت کامل توضیح داده باشد. این کار را در قدم اول انجام دهید تا بگویم که بعدا چه کاری باید انجام دهید.

جدیدتر قدیمی تر