شکایت از بیمه برای دریافت دیه سوختگی

 سلام و وقت بخیر ! من در موقع کار با برق در کارخانه دچار برق گرفتگی شدم و چند ناحیه از انگشتان دستم سوخته و بعد از بستری در بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه مرخص شدم والان شش ماهی است که این اتفاق افتاده است. آیا میتوانم شکایت کنم و از بیمه به من پرداخت شود و امکان دارد چقدر بهم بیمه بدهد ؟

اگر محل کارتان بیمه مسئولیت دارد می توانید از همان بیمه مسئولیت استفاده نمایید. میلغ دیه بستگی به شدت سوختگی و میزان سوختگی تان دارد. اگر محل کارتان بیمه مسئولیت ندارد تنها راهتان شکایت از کارفرما است.

جدیدتر قدیمی تر