تعداد شیفت شب پرسنل طرحی چند بار در ماه است ؟

 سلام وقتتون بخیر ! ببخشید میخواستم مشورتی با شما بکنم. من پرستار طرحی هستم که تازه شروع کردم طرحمو ولی قبل از طرح دو سال سابقه کار دارم. برام یازده تا شب که چهار مورد آن ترکیبی است گذاشتند. آف عروسیمون هفت روز است که بیمارستانهای دیگر استان ده تا دوازده روز آف دارند. میخواستم بدانم من میتوانم به این موضوعات اعتراض کنم و قانونی برای این دو مورد وجود دارد؟

پرستاران طرحی فرقی در این زمینه با پرستارهای دیگر ندارند. اما شب کاری یا اضافه کاری طبق قانون بهره وری نظام سلامت باید انجام گردد . تعین شیفت ها بر عهده دفتر پرستاری بیمارستان است.

جدیدتر قدیمی تر