شکایت به دیوان عدالت اداری برای احراز سوابق تامین اجتماعی چقدر طول می کشد؟

 سلام و عرض ادب واحترام ! پرونده مربوط به اجرای حکم اداره کار از سوی اداره تامین اجتماعی و صدور رای دیوان مبنی بر الزام سوابق از سوی تامین اجتماعی که در حال حاضر دادخواست در یکی از شعب دیوان می باشد.آیا تا پایان سال می توان رای دیوان را گرفت و هزینه وکالت یا پیگیری چقدر می باشد؟ممنونم ؟ 

بستگی دارد پرونده به کدام شعبه دیوان ارجاع شده باشد. فکر کنم بیشتر از جواب سریع گرفتن جواب درست گرفتن مهم باشد.

جدیدتر قدیمی تر