به ما زنگ نزنید . فقط پیام بگذارید. ما با شما تماس می گیریم.

شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره   09333644122   در   ایتا و واتساپ   تماس بگیرید. ما پرونده شما را  تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم .

دیه ماه عادی و ماه حرام در سال 1402

 دیه سال 1402 در ماه های عادی و ماه حرام چقدر است ؟

دیه سال 1402 در ماه عادی 900 میلیون تومان است. دیه سال 1402 در ماه حرام 1 میلیارد و 200 میلیون تومان تومان است. 

دیه حارصه سر و صورت در سال 1402، یک درصد دیه کامل معادل 9 میلیون تومان است. در دیگر قسمت های بدن دیه نصف می شود.

دیه دامیه سر و صورت در سال 1402، دو درصد دیه کامل معادل 18 میلیون تومان است.در دیگر قسمت های بدن دیه نصف می شود.

دیه متلاحمه سر و صورت در سال 1402، سه درصد دیه کامل معادل 27 میلیون تومان است. در دیگر قسمت های بدن دیه نصف می شود.

دیه سمحاق سر و صورت در سال 1402، چهار درصد دیه کامل معادل 36 میلیون تومان است. در دیگر قسمت های بدن دیه نصف می شود.

دیه موضحه سر و صورت در سال 1402، پنج درصد دیه کامل معادل 45 میلیون تومان است. در دیگر قسمت های بدن دیه نصف می شود.

دیه هاشمه سر و صورت در سال 1402، ده درصد دیه کامل معادل 90 میلیون تومان است. در دیگر قسمت های بدن دیه نصف می شود.

دیه منقله سر و صورت در سال 1402، پانزده درصد دیه کامل معادل 135 میلیون تومان است. 

دیه مامومه سر و صورت در سال 1402، یک سوم دیه کامل معادل 300 میلیون تومان است.

دیه شکستگی زند اعلی و زند اسفل هر کدام 8 درصد دیه کامل معادل 72 میلیون تومان است.

دیه شکستگی درشت نی و نازک نی هر کدام 8 درصد دیه کامل معادل 72 میلیون تومان است.

دیه شکستگی ستون فقرات چه یک مهره یا چند مهره 10 درصد دیه کامل معادل 90 میلیون تومان است.

دیه شکستگی ترقوه اگر به خوبی درمان شود 4 درصد دیه کامل معادل 36 میلیون تومان است.

دیه شکستگی دنده های محیط بر قلب 2.5 درصد دیه کامل معادل 22 میلیون و 500 هزار تومان است.

دیه شکستگی دنده های غیر محیط بر قلب 1 درصد دیه کامل معادل 9 میلیون تومان است.

دیه شکستگی بینی 10 درصد دیه کامل معادل 90 میلیون تومان است.

دیه شکستگی هر انگشت 2 درصد دیه کامل معادل 18 میلیون تومان است.

نظرات

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

پست‌های معروف از این وبلاگ

آدرس سایت پذیرش و نوبت دهی اینترنتی دی کلینیک ابوریحان

بیماری هایی که شامل ازکارافتادگی می شود؟

حقوق بازنشستگی بیمه روستاییان و عشایر چقدر است ؟

مراحل دریافت هزینه عینک از تامین اجتماعی

پایه حقوق وزارت کار برای دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در سال 1401 چقدر است ؟

پیگیری اینترنتی ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

پیگیری کد رهگیری مشاغل سخت و زیان آور با استفاده از شماره ملی

پرداخت هزینه عینک توسط تامین اجتماعی

محاسبه حقوق بازنشستگی با 15 سال سابقه

دیه سوختگی به نرخ دیه سال 1401