درخواست ازکارافتادگی به علت شکستگی لگن

 سلام! دو سال پیش در حادثه رانندگی لگنم شکست و الان درد زیادی را تحمل میکنم. نزدیک ۱۵ تا ۱۶ سال بیمه تامین اجتماعی دارم و ۳۷ سالم است. سال ۹۸ آرتروز گردن گرفتم. نزدیک یک سال فیزیوتراپی میرفتم . حتی با خوردن دارو درد زیادی تحمل میکنم. امکان از کارافتادگی کلی دارم؟ لطفا کمکم کنید؟

احتمالش زیاد نیست. معمولا آرتروز باعث ازکارافتادگی کلی نمی شود.

جدیدتر قدیمی تر