درخواست ازکارافتادگی به شورای عالی پزشکی شرکت نفت

 با سلام و احترام! بنده کارمند شرکت نفت هستم و در منطقه عملیاتی کار میکنم با سابقه هشت سال کار بر اثر حادثه ناشی از کار بینایی چشم چپم را از دست داده ام. میزان بینایی چشم دیگرم هم نصف است. یعنی بدون عینک دو دهم و اصلاح شده با عینک پنج دهم و اینکه تقریبا ۱۰ روز قبل شورای عالی پزشکی داشتم که هنوز نتیجه رو ابلاغ نکردن ولی آنطور که از گفته های اعضا و شخص چشم پزشک مشخص بود ممکنه در حق من کوتاهی انجام بگیرد. اگر در این زمینه قصوری از ناحیه کمیسیون و خود چشم پزشک انجام گیرد چطور می توانم پیگیر این موضوع شوم؟

با این اوصاف آیا امکان بازنشستگی است و اینکه روال قانونی برای درخواست بازنشستگی چطور است و به چه نحوی واز طریق چه ارگانی باید پیگیری و اقدام کنم؟ هفته قبل که عرض کردم شورای عالی پزشکی داشتم گفتند که از کار افتادگی به من تعلق نمیگیرد! الان به صورت موقت به جای عملیاتی، ساختمان اداری کار میکنم. حتی شماره نامه ای که به اتاقم می آید را به علت دوبینی و بار مضاعفی که روی چشم راستم می باشد درست نمی بینم متاسفانه! پیشاپیش از اظهار نظر حضرات سپاسگزارم؟

امکان یک بار اعتراض به رای شورای عالی پزشکی وجود دارد. اگر رای ازکارافتادگی نگیرید امکان بازنشستگی وجود ندارد. اگر رای ازکارافتادگی جزئی بگیرید امکان تغییر کار به کار مناسب و کاهش ساعات کاری را خواهید داشت.

جدیدتر قدیمی تر