درخواست ازکارافتادگی به علت تعویض مفصل هیپ دو طرفه

 سلام وقت بخیر! سوال داشتم؟ میخواستم ببینم آیا تعویض مفصل هیپ دو طرفه و تعویض مفصل یونیک زانو از کار افتادگی کلی حساب میشه؟ دکتر هم سال ۹۹ از کار افتادگی نوشته است.الان میتوانم اقدام کنم؟

تعویض مفصل هیپ دو طرفه شامل شرایط ازکارافتادگی کلی می شود به شرطیکه در دوران بیمه پردازی اتفاق افتاده باشد. تعویض مفصل یونیک زانو نیز به آن اضافه می شود و رای را قطعی تر می نماید. اگر سابقه بیمه تان زیاد نیست حتما وکیل بگیرید.


جدیدتر قدیمی تر