شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

 


1- کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، فوت ، بیکاری ، درمان مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند و کارمندان رسمی می توانند از نظر مزایای تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی را انتخاب کنند و یا اینکه ارگانی را که در آن فعالیت می کنند انتخاب نمایند . با هم در مورد نکات این قانون در این مقاله بیشتر صحبت می کنیم !


2- کارمندانی که به صورت پیمانی در سازمان ها ، ادارات و وزارتخانه ها مشغول به کار هستند می توانند در صورتیکه تمایل داشته باشند به جای سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق های بیمه ای قرار گیرند (کدام صندوق البته خدا می داند ، من که هر چقدر فکر کردم متوجه نشدم !!) . در صورتیکه در هر صندوق دیگری غیر از صندوق اصلی حق بیمه واریز گردد ، سهم دولت برابر است با سهم کارفرما از نظر سازمان تامین اجتماعی ! مبلغ مازاد باید توسط خود بیمه شده پرداخت گردد . بنابراین کارمندان مشمول قانون بازنشستگی صندوقی می باشند که انتخاب کرده اند . تغییر صندوق در طول دوران خدمت فقط برای یک بار امکان پذیر است .


3- برای بازنشسته شدن کارمندان باید یکی از شرایط زیر برقرار باشد :


  • 30 سال سابقه خدمت . البته کسانی که در مشاغل تخصصی مشغول به کار هستند ویا دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستن می توانند درخواست دهند و با موافقت دستگاه مربوطه تا 35 سال در خدمت باقی بمانند . 
  • حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت . در این حالت مستمری بازنشستگی متناسب با سنوات کاری محاسبه می شود. 

توجه داشته باشید که شرط سنی برای خانم ها اجرا نمی گردد . سابقه بند اول و شرایط سنی بند دوم برای مشاغل سخت و زیان آور و برای جانبازان و معلولان تا میزان 5 سال می تواند کاهش یابد . نکته دیگری که در این زمینه مهم است این است که سازمان ها و ادارات موظف شده اند که کارمندانی که در مشاغل غیر تخصصی هستند و 30 سال سابقه و 60 سال سن دارند و کارمندانیکه در مشاغل تخصصی هستند و 65 سال سن دارند را بدون درخواست آنها بازنشست کند.


4-اگر کارمند 65 سال سن داشته باشد و حداقل 25 سال سابقه داشته باشد باید توسط دستگاه مربوطه بازنشست شود . برای مشاغل تخصصی هم سقف سنی 70 سال است . در صورتیکه کارمندان تخصصی مربوطه سابقه ای کمتر از 25 سال و بیشتر از 20 سال داشته باشند می توانند تا رسیدن به 25 سال سابقه ادامه دهند و اگر به 70 سال سن برسند و 25 سال را پر نکرده باشند باید بازخرید شوند .


5- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانیکه بیش از 30 سال سابقه داشته باشند به ازاء هر سال سابقه بیش از 30 سال ، 2.5 درصد حقوق محاسبه شد اضافه می گردد . مرخصی های استحقاقی ، استعلاجی ، سوابق نیمه وقت بانوان و مدت خدمت نظام وظیفه نیز جزء سوابق خدمت محاسبه می گردد . اگر کارمند در زمان خدمت به تحصیل اشتغال داشته باشد تنها در صورتی سابقه وی مورد تائید قرار می گیرد که حداقل 3/4 از ساعات کاری اش را در محل کار و به انجام وظایف شغلی اشتغال داشته باشد .


6- به کارمندان مشول قانون مدیریت خدمات کشوری به ازاء هر سال خدمت ، 1 سال معادل آخرین حقوق و مزایای مستمر (نهایتا 30 سال) پرداخت می گردد . همچنین وجوه مرخصی های ذخیره شده در پایان دوره ، محاسبه شده و پرداخت می گردد . حقوق بازنشستگی تمام پرسنل اعم از کارمندان اداری ، قضائی ، نظامی و مقامات بسته به گروه شغلی که قرار دارند تعیین می گردد . هر کدام از گروه های فوق با توجه به ارگان مربوطه از جدول امتیازی خاصی پیروی خواهد کرد . 

نظرات