حق بیمه شرکت های دانش بنیان

 1- شرکت های دانش بنیان موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت ، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج طراحی و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فن آوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان (به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط ) تشکیل می گردد . قول می دهم چیز خاصی از این تعریف نفهمیده باشید ، البته این تعریف منطقی قضیه است و طبیعتا با آن چیزی که در عمل شاهدیم کمی متفاوت است . پس با هم در این مقاله در این مورد صحبت خواهیم کرد .


2- شرکت های بیمه ای چه زمانی باید حق بیمه پرداخت کنند و در چه زمینه هایی باید حق بیمه پرداخت کنند ؟ شرکت ها اعم از اینکه دانش بنیان باشند یا نباشند باید حق بیمه پرسنل خود را پرداخت کنند که البه در بعضی مواقع در درصد حق بیمه که مربوط به کارفرما می باشد برای بعضی از شرکت ها تخفیف هایی در نظر گرفته می شود . همچنین این شرکت ها بابت قراردادهایی که با اشخاص حقیقی و حقوقی می بندند باید حق بیمه را چه در مقام کارفرما و چه در مقام پیمانکار طبق بخشنامه 14 فنی و درآمد تامین اجتماعی پرداخت نمایند . همچنین می توانند از بیمه های تجاری ، بیمه های مسئولیت کارفرما یا بیمه های حوادث کارگاه و یا بیمه های مشابه را نیز خریداری کنند .


3- اخذ کد کارگاهی و ارسال لیست بیمه کارگاه ها چگونه خواهد بود ؟ فرآیند بازرسی از کارگاه چگونه خواهد بود ؟ پس از طی مراحل ثبت و اعلام مشخصات شرکت در روزنامه رسمی کشور ، مدیرعامل شرکت و یا نماینده وی باید به شعبه تامین اجتماعی که شرکت در آن محدوده مشغول به کار است مراجعه کرده و با ارائه مدارک نسبت به آغاز مراحل اخذ کد کارگاه اقدام نماید . سپس در فاصله یک ماه بعد از آن بازرس شعبه تامین اجتماعی به محل مراجعه کرده و نسبت به بررسی مدارک ، مصاحبه با پرسنل و ... اقدام می کند . بعد از تائید بازرس شعبه ، کارفرما می تواند از طریق درگاه تحت وب سازمان تامین اجتماعی نسبت به ارسال لیست کارکنان و حق بیمه آنها اقدام کند .


4- آیا شرکت می تواند از ابتدای اعلام ثبت خود بیمه پرداخت نکند ؟ در صورتیکه شرکت بعد از اعلان رسمی در روزنامه رسمی کشور هنوز فعالیت خود را شروع نکرده باشد بهتر است نسبت به دریافت کد کارگاه اقدام نکند و سپس پس از شروع فعالیت به شعبه بیمه تامین اجتماعی مراجعه کرده و ضمن اعلام غیر فعال بودن در تاریخ فوق الذکر نسبت به دریافت کد کارگاه اقدام نماید .


5- چه افراد یا قراردادهایی واجد گرفتن تخفیف در پرداخت حق بیمه قراردادها یا معاف از آن می باشند ؟ مهمترین شرکت هایی که طبق بخشنامه 14 درآمد سازمان تامین اجتماعی از پرداخت حق بیمه قراردادها معاف می باشند عبارتند از :


  • شرکت های عضو انجمن نظام صنفی رایانه (طبق مفاد بخشنامه 14/3)
  • شرکت های عضو انجمن مشاوران مدیریت (طبق مفاد بخشنامه 14/5)
  • قراردادهای پژوهشی (طبق مفاد بخشنامه 14/8)
  • شرکت ها و کارفرمایانی که صاحب کارگاه های واجد شرایط ماد 40 قانون رفع موانع تولید می باشند (طبق مفاد بخشنامه 14/9)

6- شرکت های دانش بنیان از کدام نوع از بیمه های سازمان تامین اجتماعی می توانند استفاده کنند ؟ پرسنل شرکت های دانش بنیان می توانند از بیمه های اجباری یا اختیاری و یا حرف و مشاغل آزاد استفاده کنند . بسیاری از شرکت های تولیدی می توانند از قانون معافیت حق بیمه کارفرمایی برای حداقل 5 نفر از پرسنل بهره مند گردند که تلاش زیادی در حال صورت گرفتن است تا شرکت های دانش بنیان نیز در این زمینه تخفیف های بیمه ای بگیرند و البته تا به حال نتیجه خاصی نداشته است .


7- شرکت هایی که قراردادهای پژوهشی اجرا می کنند چگونه از معافیت های بیمه ای استفاده می کنند ؟ هر شخص حقیقی یا حقوقی که برای قرارداد پژوهشی خود درخواست مفاصا حساب از شعب سازمان تامین اجتماعی می کند ، شعبه مذکور بابت قرارداد فوق به وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری نامه می نویسد و بابت قرارداد فوق استعلام می کند . این نامه توسط معاوت پژوهش وزارت علوم که در ستاد این وزارتخانه قرار دارد بررسی شده و جواب آن به شعبه ارسال می گردد . دانشگاه ها نیز که این قراردادها را با شرکت ها و افراد مختلف امضاء می کردند به همین ترتیب از سازمان تامین اجتماعی مفاصا حساب می گرفتند . با این حال چون تعداد قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که توسط دانشگاه های سراسر کشور انجام می گرفت زیاد بود طبق توافقی که بین وزارت علوم و سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفت منبعد  اگر دانشگاه مجری قرارداد تحقیقاتی اعلام گردد ، دیگر نیازی به استعلام از وزارت علوم نیست و تائیدیه دانشگاه کافی می باشد . البته با وجود چنین توافقنامه ای باز هم بعضی که قراردادها که مجری آن دانشگاه های کشور می باشند توسط شعب تامین اجتماعی از وزارت علوم استعلام می گردد . 


8- آیا شرکت های دانش بنیان مشمول ماده 40 قانون رفع موانع تولید و استفاده از مزایای بخشنامه 14/9 درآمد هستند ؟ تمامی شرکت های تولیدی ، فنی و صنعتی مشمول این قانون هستند . برای شرکت های دانش بنیان نیز ابلاغیه ای جدا از طرف سازمان تامین اجتماعی مبنی بر مشمول بودن آنها صادر شده است.


9- در صورتیکه شرکتی دفاتر قانونی برای بازرس تامین اجتماعی در خصوص ماده 40 قانون رفع موانع تولید ارائه ندهد حق بیمه قرارداد او چگونه محاسبه می شود ؟  از آنجائیکه ماده 41 قانون تامین اجتماعی اختیار اعمال ضریب به تشخیص خود را به سازمان داده ، براساس نظر کارشناس درآمد سازمان و براساس متن اجرایی قراردادهای شرکت ، ضریبی به تناسب مکانیکی یا غیر مکانیکی بودن بین 7.78 تا 16.67 منظور می شود .


10- آیا عدم دفترنویسی شرکتی یا عدم ارائه دفاتر به حسابرسان یا بازرسان سازمان تامین اجتماعی تغییری در ضرایب پرداخت حق بیمه شرکت می دهد یا نه ؟ در صورتی که شرکتی بخواهد از معافیت های مربوط به بخشنامه های 14/8 یا 14/3 استفاده کند و دفترنویسی نیز نداشته باشد ، حق بیمه به میزان 7/78 درصد برای وی محاسبه می گردد . اما اگر قراردادهای فوق الذکر در قالب های مذکور نگنجد براساس نظر و تشخیص کارشناس واحد درآمد ضریبی بین 7/78 تا 16/67 منظور می گردد .


11- آیا مطالعات امکانسنجی قرارداد پژوهشی محسوب می گردند ؟ چون مطالعات امکان سنجی زیر مجموعه پروژه های دیگر است ، دارای هویت علمی مستقل نمی باشد . اینگونه مطالعات معمولا به عنوان بخشی از پروژه های عمرانی و صنعتی محسوب می گردند و نمی توانند از مزایای قراردادهای پژوهشی ذیل بخشنامه 14/8 بهره مند گردند .


12- شرکتی در پارک فن آوری پردیس قراردادی با ستاد پارک امضاء کرده و آن را در دفتر خود در تهران انجام داده است . برای گرفتن مفاصا حساب باید به کدام شعبه مراجعه کند ، شعبه رودهن یا شعبه تهران ؟   مفاصا حساب باید از شعبه رودهن گرفته شود . طبق بخشنامه 92 درآمد سازمان تامین اجتماعی ، مفاصا حساب قرارداد باید از نزدیکترین شعبه به محل اجرای پروژه اخذ شود . البته برخی شرکت های مهندسی مشاور با توافقی که با شعبه نزدیک به دفتر مرکزی خود کرده اند مفاصا حساب کلیه پیمان های خود را از همان محل اخذ می کنند ، بنابراین اگر این شرکت مفاصا حساب خود را از شعبه تهران گرفته باید آن را به شعبه رودهن برده و نامه ای مبنی بر تائید کار از آنجا اخذ کند و با آن نامه 5 درصد باقیمانده قرارداد خود را که نزد کارفرما می باشد آزاد نماید .


13- برخی قراردادهای شرکت های دانش بنیان  موضوعات و محتوایی محرمانه ، دفاعی و امنیتی دارند . آیا انتشار متون قراردادهای مذکور و در اختیار حسابرسان و بازرسان تامین اجتماعی گذاشتن هنگام بازدید از شرکت صحیح می باشد ؟ براساس مواد 2 و3 قانون مجازات انتشار وافشای اسناد محرمانه و سری دولتی ، ماده 26 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و دستورالعمل های داخلی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح ، ارائه و افشای اطلاعات قراردادهای محرمانه ، امنیتی و نظامی جرم محسوب و بر حسب هر یک از این قوانین محکومیت های خاصی را به دنبال خواهد داشت . لذا ارائه این اطلاعات به حسابرسان و بازرسان سازمان تامین اجتماعی ممنوعیت قانونی خواهد داشت .

در صورتیکه می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا با ما در زمینه بیمه مشاوره نمایید می توانید از طریق

شماره 09333644122 در پیام رسان های ایتا ، بله ، واتساپ و تلگرام به ما پیام دهید.

ما پرونده شما را در سریعترین زمان ممکن انجام می دهیم و در پایان کار و به نتیجه رسیدن پرونده با ارزان ترین مبلغ ممکن از شما هزینه دریافت می کنیم. در صورت به نتیجه نرسیدن پولی نمی گیریم. بنابراین با خیال راحت پرونده تان را به ما بسپارید.

پست‌های معروف از این وبلاگ

حقوق بازنشستگی بیمه روستاییان و عشایر چقدر است ؟

بیماری هایی که شامل ازکارافتادگی می شود؟

پایه حقوق وزارت کار برای دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در سال 1401 چقدر است ؟

پرداخت هزینه عینک توسط تامین اجتماعی

آدرس سایت پذیرش و نوبت دهی اینترنتی دی کلینیک ابوریحان

پیگیری کد رهگیری مشاغل سخت و زیان آور با استفاده از شماره ملی

مراحل دریافت هزینه عینک از تامین اجتماعی

مبلغ کمک هزینه عینک در سال 1401

پیگیری اینترنتی ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

حقوق ازکارافتادگی 1400

دسته بندی موضوعات

نمایش بیشتر