دیه سوختگی درجه 2 پا چند درصد است؟

 رضا رضایی  دیه سوختگی به سورت سه نقطه درقسمت ران چپ که سوختگی درجه ۲ تشخیص داده چقدر است  ؟ ممنون می شوم از پاسخ شما ؟  مساحت آن باید به نسبت کل بدن اعلام شود . چون درجه 2 است هر درصد معادل 2 میلیون و 310 هزار تومان محاسبه می شود . 

نظرات