شرایط بازنشستگی بیمه مشاغل آزاد

 مهدی سلطانی : با سلام ! در حال حاضر همسر بنده بیمه حرف و مشاغل آزاد 14 درصدی می باشد به مدت 10 سال و سن ایشان نیز متولد 1362 است .با توجه به سنگین شدن حق بیمه پرداختی و عدم توانایی در پرداخت ؛ می توان حق بیمه را پرداخت نکرد و بعد از رسیدن سن ایشان به عدد مورد نظر بازنشسه و از 10 روز حقوق بهره مند گردد ؟ بله می توان چنین کاری کرد ولی حق بیمه در ان تاریخ متناسب با 10 سال سابقه محاسبه شده و بسیار کم می باشد . با این حال می توان چنین کاری کرد . 

نظرات