دیه برداشتن طحال چند درصد است؟

 علی علیزاده : با سلام ! من در اثر تصادف که سرنشین ماشین بودم خونریزی زیادی داشتم . پزشک هم مشخص کرده‌ در اثر خونریزی طحال و قسمتی از لوزالمعده را برداشتند و کبدم هم پاره شده بود . پزشک قانونی برای طحال ۱۰٪ و برای لاپاراتومی شکم که ۲۸سانت باز شده بود  ۵٪ و برای خونریزی بیش از حد شکم ۲٪ برای پارگی کبد ۳٪ ؟ 20 درصد دیه برایتان مشخص کرده اند . به نرخ دیه امسال معادل  46 میلیون و 200 هزار تومان می شود .

نظرات