دریافت دیه بدون داشتن گواهینامه

 محمد  :  سلام ! ‌پسرم ‌پارسال سوار موتور بود که ‌پراید بهش‌ زد که ‌با صورتجلسه‌ کلانتری   و کروکی‌ ‌و  شکایت ‌در دادگاه ‌پراید ‌مقصر ‌و پس‌ از دوندگی ‌۴%‌ دیه ‌بخیه ‌و صدمات ‌وارده ‌را امسال ‌دریافت‌ نمود . اما چون‌ پسرم ‌گواهینامه ‌موتور نداشت‌ شکایتی برای ‌موتور نکردیم . ‌الان ‌۹ ماهه ‌موتور پارگینگه ، ‌‌گواهی‌ ترخیصش را ‌ از دادگاه ‌داریم ‌اما راهور اجازه ‌ترخیص‌ نمی دهد . ‌الا ‌باید ‌بیمه‌نامه ‌داشته ‌باشد ‌. موتور هم‌ تعمیر داره ‌با دادن ‌رضایت‌ در بیمه آسیا ‌برای‌ دیه ‌چه ‌راهی‌ وجود ‌دارد ‌خسارت ‌موتور ‌و هزینه ‌پارکینگ‌ را از مقصر ‌راننده ‌پراید ‌بگیرم ؟ ‌باتشکر ؟  باید بابت خسارت موتور و هزینه پارکینگ به صورت جدا به دادگاه شکایت کنید . البته بعید می دانم بابت هزینه پارکینگ به این مدت دادگاه موافقت کند و نهایتا تا زمانی که حکم ترخیص داده شده است موافقت می کند . اینکه نتوانسته اید موتور را ترخیص کنید تقصیر خود شماست ! خسارت موتور را باید بیمه بدهد بنابراین بهتر است در بیمه رضایت کامل ندهید و موضوع موتور را مطرح کنید . 

نظرات