دیه شکستگی استخوان زند اسفل

 با سلام ! خردشدگی استخوان زند اسفل ساعد دست چپ که طی عمل جراحی ثابت سازی شده و آسیب عضلات اطراف محل شکستگی ساعد دست چپ و پارگی تاندونهای انگشتان ۱و۲و۳و۴و۵ دست چپ و پارگی کامل عصب شریان اولنا و آسیب ناکامل عصب مدیان دست چپ که بر اثر جسم سنگین وبرنده وارد شده اند چند درصد هستند و آیا نقص عضو می زنند یا نه ؟! با تشکر ؟

1.     بابت خردشدگی استخوان زند اسفل 13.33 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 30 میلیون و 792 هزار تومان

2.     بابت آسیب عضلات احتمالا 2 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 620 هزار تومان

3.     بابت پارگی 5 انگشت احتمالا 4 درصد دیه کامل معادل 9 میلیون و 240 هزار تومان

4.     بابت آسیب عصب ها راش دارد و در معاینه مجدد مشخص می شود .

5.     بعید است نقص عضو تعلق بگیرد و اصلا چه نیازی به نقص عضو بودن هست !

نظرات