دیه شکستگی زند اسفل چند درصد است؟

 میلاد : سلام با عرض ادب و احترام ! خواستم ببینم دیه شکستگی زند اسفل دست راست که گچ گیری شده ، طول درمان ۳ماه ، جراحت حارصه بینی و پیشانی ، کبودی و قرمزی قفسه سینه و کبودی مچ پا چقدر می شود ؟

1.     بابت شکستگی زند اسفل دست راست 8 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 18 میلیون و 480 هزار تومان

2.     بابت طول درمان چیزی تعلق نمی گیرد .

3.     بابت جراحت های حارصه بینی و پیشانی 2 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 4 میلیون و 620 هزار تومان

4.     بابت قرمزی قفسه سینه 0.3 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 693 هزار تومان

5.     بابت کبودی مچ پا ، 0.15 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 346 هزار و 500 تومان

نظرات