نحوه محاسبه سنوات کارگر

 من حدود سه سال در شرکتی مشغول بودم که  ۲ سال از مدت آن همزمان سرباز امریه هم بودم . (قرارداد من با شرکت، کار تمام وقت بوده اما نسخه قرارداد به من تحویل نشده است) . مدتی بعد از استعفا برای دریافت سنوات به شرکت مراجعه کردم اما سنوات من را فقط در زمانی که سربازی من تمام شده و بیمه خود شرکت برای من رد شده محاسبه کرده بودند  . چک تسویه را قبول نکردم ! آیا سنوات من به مقدار سه سال است یا یک سال ؟ سنوات شما به مقدار 3 سال است و می توانید در این زمینه شکایت کنید . اگر مدارکی مانند پرینت دریافت حقوق از شرکت دارید بدردتان می خورد . مدارکی ارائه دهید که کارکردتان را نشان دهد . 

نظرات