دیه شکستگی کتف راست

 مریم:باسلام ! لطفا بفرمایید دیه موارد زیر در سال ۹۷ چقدر است؟

1.     مویه کردن(ترک) استخوان لگن سمت راست

2.     شکستگی کتف راست

3.     فتق ران راست

4.     زخمی شدن دست وصورت

5.     به نظرشما با توجه به گذاشتن پلاتین در کتف و گذشت۶ ماه بهتر است پرونده بسته شود یا پلاتین برداشته شود ؟ چون هنوز درد زیادی دارد !فرقی در مقدار دیه دارد ؟


دیه همه موارد فوق را به این صورت نمی توان بیان کرد :

1.     بستگی به استخوان آن دارد . ار استخوان اصلی باشد 8 درصد دیه دارد معادل 18 میلیون و 480 هزار تومان و اگر استخوان های فرعی باشد حدود 2 درصد دیه دارد معادل 4 میلیون و 620 هزار تومان

2.     باز هم بستگی به استخوان دارد . ممکن است 8 درصد دیه داشته باشد و ممکن است نهایتا 2 درصد

3.     ارش دارد و در معاینه مجدد مشخص می شود .

4.     بستگی به عمق زخم دارد . معمولا بابت هر زخم بین 0.5 درصد تا 1.5 درصد دیه کامل

5.     معمولا سعی می کنند پلاتین در بیاید تا ببینند اگر پلاتین قابل درآوردن بود دیه شکستگی بدون عیب محاسبه شود و گرنه دیه شکستگی با عیب محاسبه شود . 

نظرات