دیه خردشدگی پاشنه پا چند درصد است؟

 اسفندیاری : سلام میزان دیه خرد شدن استخوان پاشنه با توجه به حادثه اتفاق افتاده در کارگاه ساختمانی و داشتن بیمه مسولیت از نظر شرکت بیمه چقدر است ۰ چگونه می شود به رای اعتراض کرد با تشکر ؟ بستگی به استخوان آن دارد . اگر استخوان اصلی باشد 8 درصد دیه دارد معادل 18 میلیون و 480 هزار تومان . اگر استخوان های دیگر باشد قطعا کمتر محاسبه می شود . ضمنا معمولا پزشک معتمد شرکت بیمه دیه کمتری نسبت به پزشکی قانونی محاسبه می کند . 

نظرات