دیه شکستگی استخوان شست چند درصد حساب می شود؟

 چراغی  : خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ بگوئید :

1.     استخوان شست، استخوان اصلی محسوب می شود ؟

2.     چرا من باید هزینه پزشکی قانونی را پرداخت کنم و نه ضارب ؟

3.     به نظرتون بی ادبی دکتر معاینه کننده پزشکی قانونی رو هم در متنم انعکاس بدهم ؟

4.     می بخشید یادم رفت عرض کنم که ماه حرام ذی الحجه تصادف کردم ؟

5.     چگونه به دادگاه شکایت کنم بابت هزینه های ایجاد شده ؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :

1.     استخوان شست ، استخوان اصلی نیست و شکستگی آن 1.6 درصد دیه دارد معادل 3 میلیون و 696 هزار تومان

2.     طبق قانون شما باید پرداخت کنید چون می خواهید دیه بگیرید .

3.     نظر دکتر را می توانید بنویسید ولی باید گواهی وی را ارائه کنید . این اهمیت بیشتری دارد .

4.     ماه حرام در تعیین دیه جراحات اهمیتی ندارد .

5.     بابت هزینه ها ، شرح هزینه هایی که پرداخت کرده اید را به همراه مدارک مکتوب ارائه کنید . متن خاصی نیازی نیست . خلاصه بنویسید و طول ندهید .

نظرات