آیا شرایط دریافت بیمه بیکاری را دارم؟

 منصور : با سلام و خسته نباشید به استحضارمی رساند اینجانب در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۷ از سوی کارفرما بدلیل رکود اقتصادی اخراج شدم و به هیات تشخیص دادخواست بازگشت به کار دادم و هیات تشخیص دلایل کارفرما راتایید کردند ولی در رای هیات تشخیص پایان کار من را ۲۹ اسفند قید کردن در حالی که من تا ۳۱ اردیبهشت ۹۷ در اسخدام کارفرمابودم و لیست بیمه رد گردیده و من با مشاوره شما به رأی هیئت تشخیص اعتراض کردم و قراراست در روز ۱۴ مهر جلسه هیئت حل اختلاف جهت تجدیدنظر برقرار شود . سئوال من اینست من در اعتراض فقط مورد اشتباه هیئت تشخیص را که تاریخ پایان کار من را به اشتباه ۲۹ اسفند ۹۶ قید کرده اعتراض نمودم ؟! آیا همین اعتراض کافیست؟....آیامن نبایددرهیئت اختلاف همانندهیئت تشخیص بر بازگشت به کارتأکیدنمایم ؟و اگردرهیئت حل اختلاف بر بازگشت به کارتأکیدنکنم ممکن است هیئت حل اختلاف پایان کارمرا ازسوی خواهان که من باشم قید کند و من از دریافت بیمه بیکاری محروم شوم؟...لطفا جواب مرا زودتر بدهید چون تا شنبه چیزی نمانده....باتشکر....منصور ؟ نه از نظر بیمه بیکاری فرقی نمی کند  و چون یک بار شکایت مبنی بر بازگشت به کار داشته اید شما مشکلی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهید داشت . 

نظرات