اعتراض به رای اداره کار

 محمدشریف شیرمحمدی : با ‌سلام ! ‌با‌توجه ‌به ‌اینکه ‌کار‌فرما در‌جلسه‌ هیات ‌تشخیص‌ تمام خواسته ‌بنده ‌را که‌ شامل ‌اضافه کار و حق ماموریت ‌و عیدی و پاداش و...را تایید‌ نموده است ، ‌اگر به ‌رای اعتراض ‌کند ‌با توجه ‌به ‌تایید‌ کارکرد ‌توسط ‌کار‌فرما ‌‌می تواند رای‌ را ‌تغییر ‌دهد ‌ممنون  ؟ اگر به رای اعتراض کند ولی قبلا کارکرد را تائید کرده باشد بعید است رای تغییر کند . اما اگر کارکرد شما را رد کند شما باید مدارکی مبنی بر تائید کارکرد خود ارائه کنید . 

نظرات