معایب دادن مدرک برای رتبه بندی شرکت

 سیامک : با سلام از بنده درخواست شده تا مدرک تحصیلیم رو جهت رتبه بندی در اختیار شرکتی قرار بدهم و من رو به عنوان عضو هیئت مدیره ثبت کنندحال با توجه به اینکه برای من از شرکت دیگری حق بیمه واریز می شود ، آیا در صورت عضویت در شرکت مذکور مشکل قانونی ، بیمه ای و مالیاتی گریبانگیر اینجانب خواهد بود ؟  احتمال ایجاد مشکل بیمه ای ، قانونی و مالیاتی برای شما وجود دارد . شما قطعا باید به عنوان عضو هیات مدیره معرف یشوید . ممکن است بیمه اجباری تان توسط سازمان تامین اجتماعی رد شود به خاطر عضویت در هیات مدیره شرکتی دیگر و نتوانید از مزایای بیمه بیکاری یا کمک هزینه های دیگر استفاده کنید . ضمنا شما پرسنل ارشد ان شرکت محسوب می شوید و مسئول در قبال مسائل مالیاتی و حقوقی . معمولا با وکالت هم نمی توان از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرد . توصیه می کنم این کار را نکنید مخصوصا اگر آنها را خوب نمی شناسید . ارزشش را ندارد . 

نظرات