دریافت حق بیمه پرداختی به تامین اجتماعی

 کسی  که چند سال سابقه بیمه دارد ، حدودا هفت سال ! آیا می تواند سابقه اش را معادل پول از بیمه پس بگیرد یا به فامیل های درجه یکش انتقال بدهد ؟ اگر منظورتان بیمه تامین اجتماعی است امکان چنین چیزی نیست .

نظرات