چگونه کارکرد کارگر اثبات می شود؟

 طاهره : شکایت کردم ولی رئیس شعبه بهم گفت ممکن است کارفرما بیاید بگوید من این پولی که این چند ساله به حساب این خانم ریختم کمکش کردم . من هم گفتم اگر اینطور بشه که شما می گوئید چرا هر سال ۲۰۰ هزار تومان به حقوقم اضافه کرده ؟ چرا حالا کمک نمی کنه ؟ یک مقدار ذهنم را درگیر کرد ۰ ممکنه چنین ادعایی بکند ؟ اگر چنین ادعایی کرد چکار باید بکنم ؟ بله ممکن است چنین ادعایی بکنند و شما باید مدارکی داشته باشید که نشان دهد برای ایشان کار می کرده اید . تشخیص بر عهده هیات تشخیص اداره کار است . نمی توانم نتیجه را پیش بینی نمایم . 

نظرات