دریافت مستمری بازمانده

 راحله : سلام ! خسته نباشید ! شوهر بنده سابقه 5 ماه بیمه مشاغل آزاد 16 در صد با 46 سال سن دارد . می خواستم بدانم خدای ناکرده در صورت فوت ایشان قبل از بازنشستگی مستمری به چه صورت  پرداخت می شود و با محاسبه تعداد سال است یا خیر ؟ در ضمن من از طرف شرکت شاید بتوانم  شوهرم را بیمه تکمیلی خودم بکنم می خواستم بدانم  چون ایشان را تحت تکفل خود معرفی می کنم و اگر بیمه اول او سلامت باشد و دیگر تامین را پرداخت نکنم  در زمان استفاده از بیمه تکمیلی  به مشکل نمی خورد چون یا کلا کد بیمه تامین اجتماعی خودش را دارد یا سلامت را و در هر صورت نمیتواند از کد من استفاده کند چون شوهر نمی تواند تحت تکفل زن باشد در سلامتی ! در هر صورت با 46 سال  سن عمر رد کنم بهتر است یا بازنشستگی ؟ با محاسبه تعداد سال است ولی از حداقل حقوق هر ساله که توسط دولت اعلام می شود کمتر نمی باشد . اگر ایشان را بیمه تکمیلی کنید و شرکت ارائه دهنده بیمه تکمیلی بپذیرد هیچ ربطی به بیمه تامین اجتماعی ایشان ندارد . ضمنا اگر بیمه اجباری تامین اجتماعی دارید همان خوب است زیرا می توانید هم از مستمری خودتان استفاده کنید هم از مستمری همسرتان .

نظرات