شکایت افت قیمت

 زینب زمان : سلام خسته نباشید ! چند مدت پیش با ماشین ۴۰۵ در جاده بودیم که یه تریلری هوو از سمت راست با ما تصادف کرد و مقصر شد . راهنمایی و رانندگی کوپن بیمه بهم داد و من خسارت ماشینمو گرفتم چون ماشینم مدل ۹۷ بود و چند روز از خریدش نگذشته بود درخواست افت قیمت دادم به شورای حل اختلاف . روند قانونی طی شد تا تاریخ رسیدگی رسید ، برای رسیدگی رفتم خوانده که صاحب ماشین بود نیامد و بعد از چند روز رای به نفع ایشان صادر شد که طبق بند ۴ ماده ۸۴ قانون رد دعوی صادر شد . حالا چه باید کرد البته راننده یکی دیگر بوده صاحب ماشین یکی دیگه است ؟ اشتباه شکایت کرده اید . شما باید بر علیه راننده شکایت می کردید نه صاحب ماشین . بند 4 نیز همین را می گوید . حالا هم مجددا به هیات حل اختلاف و از راننده شکایت کنید .

نظرات